Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

6166 5c2c 500
nje!
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci

May 04 2015

3906 fe68 500
( ͡° ͜ʖ ͡°)

May 01 2015

Play fullscreen
wyborcy Komorowskiego mówią jednym głosem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
włącz, ciśnij 1 i 4 na klawiaturze, dowiedz się że piekarz i kierowca uciekli z fermy klonów.
https://www.youtube.com/watch?v=m_nOjyLM4pw
polska polityka, level master. ;)
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Lista 17 306 imigrantów, którzy utonęli w drodze do Europy na  korytarzu do sali plenarnej Parlamentu Europejskiego| Zdjęcie opublikowali austriaccy Zieloni, walczący o zmianę polityki imigracyjnej UE. Aby dojść do sali plenarnej, europosłowie muszą przejść po długiej, bardzo, bardzo długiej liście zabitych.
Reposted fromszszsz szszsz

April 27 2015

9433 4691 500
gwiazdki trochę kłujo ale tak komfortowy. ma 3 warstwy, a nawet 2 dno.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 13 2015

Reposted frompunisher punisher

April 08 2015

6117 ef70 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 03 2015

1791 548b 500

Warum lässt man heute die Propaganda nur von Praktikanten machen?

March 21 2015

5149 71da 500
Reposted frombatmanck batmanck

March 13 2015

Reposted fromszszsz szszsz

March 11 2015

7336 16da 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 08 2015

gnihihihi
Reposted fromg33ky g33ky viabiauek biauek
3676 79e2 500
5710 6a28 500
Pawał Kuczyński
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5728 1fb6 500
USSR anti-religious poster, 1929.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2065 5333 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 06 2015

5662 59cd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 05 2015

8250 1a69 500

necronecronecro:

psoglavac:

i went to the museum of contemporary art in sydney today and after i bought a book on soviet space dogs ! :’O

omg I have this book too. so cute

I kinda need this book

Reposted frommaiqilai maiqilai viakuroinekochris kuroinekochris

March 01 2015

8524 4178
Reposted fromjuliancarax juliancarax viakater kater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl